تاریخ خبر : 13/07/1394 :  ارایه هاست های پر سرعت ترکیه و آلمان امکان پذیر شد .

تاریخ خبر : 10/07/1394 : ایجاد روبات تلگرام و کانال تلگرام بدون نیاز به دانش برنامه نویسی توسط پایاسایت انجام میگردد .