روبات اتصال اینستاگرام به تلگرام

روبات اتصال اینستاگرام به تلگرام

ربات اتصال اینستاگرام به تلگرام ارسال مطالب هر اینستاگرامی به هر کانال یا گروه تلگرامی ارسال گزارش به ادمین کپی کردن مطالب اینستاگرام به تلگرام کپی مطالب اینستاگرام به تلگرام این نرم افزار یا ربات اینستاگرام برای راحتی کار ادمین…

سیستم مدیریت مشتریان

سیستم مدیریت مشتریان

سیستم مدیریت مشتریان CRM   CRM یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه است که در جهت برنامه ریزی،زمان بندی و کنترل فعالیتهای قبل و بعد از فروش سازمان با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمانها از طریق ابزارهای متعددی چون…