الگو برای SEO سایت

الگوی خواندن شکل حرف F در وب‌سایت  :

نتایج حاصل از مطالعات ردیابی چشم در وب‌سایت‌ها، به روش‌هایی برای کسب‌درآمد بیشتر منجر شده. بعد از تحقیقات فراوان، محققان متوجه این موضوع شدند که کاربران وب‌سایت‌های شما، با روش خاص و مشخصی محتوای وب‌سایت شما را بررسی می‌کنند.

 

seo-tools
اغلب کاربران بعد از خواندن جمله یا عنوان اول، برای خواندن جمله بعدی به پایین حرکت می‌کنند و الگوی حرکتی آنها، شبیه به حرف F در زبان انگلیسی می‌شود.

با استفاده از این الگو، شما می‌توانید تبلیغات را در مکان‌های مشخص قرار دهید تا کاربران توجه بیشتری به این تبلیغات کنند و در نهایت، باعث درآمد بیشتر برای شما شود.
قرار دادن بنر نزدیک به محتوا:

برای بدست آوردن توجه بیشتر مخاطبان، بهترین محل تبلیغات شما، نزدیک به محتوای اصلی وب‌سایت است.

این کار باعث می‌شود زمانی که بنرهای مرتبط با موضوع وب‌سایت شما نمایش داده می‌شود، توجه کاربران بیشتری جلب شود و در نهایت، نرخ کلیک به نمایش (CTR) بهتری داشته باشید.

الگو برای SEO سایت