نرم افزار های SAAS

نرم افزار های SAAS

چرا نرم افزارها با پرداخت ماهیانه (S A A S) ارزان تر و کار آمدتر هستند؟ ده سال پیش وقتی یک کسب کار کوچک یا بزرگ نیاز به یک نرم افزار داشت، یک مستند RFP (درخواست برای ارائه پیشنهاد نامه)تولید…